I-4-1-HEALTH

Logo Interreg Vlaanderen Nederland

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project start op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu

CIDER

In het i-4-1-Health project zullen bedrijven in co-creatie met kennisinstellingen en proeftuinen zorg, bevolking en veehouderij een ‘Infectie Risico Scan’ (IRIS) voor resistente micro-organismen ontwikkelen. Via de IRIS worden infectierisico’s op uniforme wijze in kaart gebracht aan de hand van gebruiksvriendelijke apps, deze zullen door CIDER ontwikkeld worden tijdens het project.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu